Hoe het begon

Als 10-jarige had ik al een passie voor water. Dat ik Tropische Cultuurtechniek aan de Landbouw Universiteit Wageningen zou gaan studeren, stond voor mij ook al lang vast. Het gaf uiting aan mijn grote betrokkenheid bij de wereldproblematiek.

Tijdens mijn studie deed ik op vele manieren waterkennis op en leerde ik ook andere culturen kennen via diverse buitenlandse onderzoeksstages over irrigatie en erosie. Uiteindelijk studeerde ik af op hydrogeologie.

Bij de Provincie Noord-Brabant ontwikkelde ik mij verder als projectmanager en programmamanager binnen enkele grote projecten op het gebied van water- en landgebruik. Ondernemerszin ontdekte ik tijdens mijn periode bij de ZLTO. Daarna ontwikkelde ik mijn leiderschaps- en managementkwaliteiten bij de Dienst Landelijk Gebied.

De tweejarige opleiding Leidinggeven vanuit Ontspanning was een waardevolle, persoonlijke ontwikkelstap in deze periode.

Bureau WeL

In 2009 was het voor mij duidelijk dat ik mijn passie voor water verder wilde uitbouwen. Hieruit ontstond Bureau WeL – Water en Land. Hier kan ik mijn passie, expertise en kwaliteiten ten volste in kwijt. En daarmee kan ik een waardevolle bijdrage leveren aan een toekomstbestendige leefomgeving.

Een omschrijving van mijzelf. Mijn grootste kracht ligt in mijn oneindige nieuwsgierigheid, zich uitend in het – soms tot irritatie van betrokkenen – steeds weer stellen van de vraag: waarom? Hiermee doorgrond ik problemen en raak ik snel thuis in kennisgebieden. Ik ben vasthoudend en resultaatgerichtheid, respectvol, integer, direct en kritisch. Ik geloof in de kracht van samenwerken. Je kunt op mij bouwen. Het verbinden van denken en doen zie ik als mijn kernkwaliteit.

Bureau WeL ontwikkelt door. Intussen kan ik mijzelf wel een ‘senior’ noemen. Mijn vele onderzoeksprojecten en samenwerkingspartners geven hiervan een indruk. (Zie: Projecten)

Toekomst

Het wordt steeds belangrijker om mijn kennis en betrokkenheid ook over te dragen aan jongere mensen, zoals ik dat ook bij mijn eigen kinderen – intussen jong volwassenen – probeer te doen. Er ontstaat meer ruimte om ook op andere manieren invulling te geven aan mijn passie voor water en mijn grote betrokkenheid bij de wereldproblematiek.

Dit is iets waar ik de komende jaren verder vorm aan wil geven. Met Bureau WeL blijf ik mij vol overgave inzetten voor een toekomstbestendige leefomgeving.

Netwerk en partners:

WaterForce is een vereniging van, voor en door zelfstandigen in de watersector.

Waterfocus is een coöperatie van ruim 40 zelfstandige professionals in de watersector. Samen met de Stichting Nedworc vormen zij een netwerkorganisatie die hoogwaardige kennis en ruime ervaring combineert met flexibele inzetbaarheid.

De Watertafel

De Watertafel is een kleine en hechte groep ervaren zelfstandigen die elkaar inspireren op het gebied van water, klimaat en duurzaamheid.