Bureau WeL legt de lat hoog

Bureau WeL ondersteunt overheids- en non-profitorganisaties bij Advies, Project- of Programmamanagement

Uw organisatie heeft behoefte aan een stevige, inhoudelijke of procesmatige ondersteuning of aansturing van een (strategisch) project of onderzoeksprogramma op het gebied van Water en Land, omdat:

  • er te weinig kennis of tijd is
  • een onafhankelijke, externe inbreng een stimulans kan geven
  • er meerdere partijen samengebracht moeten worden.

Bureau WeL ondersteunt bij:

  1. Ontwikkelen van strategie en visievorming op het gebied van water- en landthema’s
  2. Uitwerken van (ook internationaal georiënteerde) projectplannen en onderzoeksprogramma’s
  3. Leiden van projecten en onderzoeken of onderzoeksprogramma’s vanuit de opdrachtgeversrol
  4. Aansturen, coördineren en leiden van projecten vanuit senior adviesrol of projectleidersrol
  5. Bijeen brengen van belangenpartijen om te komen tot samenwerking en consensus

Mijn werkstijl

Mijn werkstijl kenmerkt zich door een open houding, het luisteren naar anderen en samen doen.

Mijn kracht ligt in het analyseren en benoemen van de mogelijkheden en het ontwikkelen van een gemeenschappelijke strategie, visie en doelen binnen de kaders van uw project.

Maar bovenal ben ik betrokken en eerlijk, kritisch waar nodig, steeds weer gericht op het bijeenhouden en scherp houden van alle betrokken partijen.

Dit leidt tot uitstekende resultaten.