Privacyverklaring

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
  Bureau WeL Water en Land kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
  diensten van Bureau WeL Water en Land, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier
  c.q. het versturen van een email, via de website, aan Bureau WeL Water en Land verstrekt. Bureau WeL
  Water en Land kan de volgende persoonsgegevens verwerken *:
 2. Uw voor- en achternaam
 3. Uw adresgegevens
 4. Uw telefoonnummer
 5. Uw e-mailadres
 6. Uw IP-adres (bezoekgegevens)
  *Bij verzoek om contact/informatie via de website: punt 1 en 4.
  *Bij aanvraag offerte: punt 1 t/m 4.
  *punt 5 Alleen via google analytics, zie paragraaf 5 en 6. Bureau WeL Water en Land maakt geen actief
  gebruik van onderzoek naar bezoekgegevens.
 7. WAAROM BUREAU WEL WATER EN LAND GEGEVENS NODIG HEEFT
  Bureau WeL Water en Land verwerkt uw persoonsgegevens:
 • om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt;
 • en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch
  onverhoopt niet bereikt kunt worden.
  Daarnaast kan Bureau WeL Water en Land uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren
  van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
 1. HOE LANG BUREAU WEL WATER EN LAND GEGEVENS BEWAART
  Bureau WeL Water en Land bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
  realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit is opgenomen in een apart overzicht dat u te alle
  tijden kunt opvragen.
 2. DELEN MET ANDEREN
  Bureau WeL Water en Land verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
  uitvoering van een overeenkomst met u. Dit gebeurt inzake:
 • het uitvoeren van een opdracht (met uw toestemming);
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting, met de accountant/belastingadviseur.
 • IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
  Op de website van Bureau WeL Water en Land worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder
  het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze
  gegevens zouden – zoveel mogelijk geanonimiseerd – kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en
  klikgedrag op de website om daarmee de werking van de website te verbeteren. Bureau WeL Water en
  Land maakt geen actief gebruik van deze mogelijkheid en deelt deze niet met derden.
  Zie ook punt 6.
  Bureau WeL Water en Land
  Melissestraat 7
  5232 KJ ‘s-Hertogenbosch
  06 344 09 173
  r.ruijtenberg@bureauwel.nl
  www.bureauwel.nl
  Kvk 17257443
  btw-id NL001786309B72
  ASN Bank NL88 ASNB 0707 1637 22
 • GOOGLE ANALYTICS
  Google Analytics houdt standaard bij hoeveel gebruikers de website van Bureau WeL Water en Land
  bezoeken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
  overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid
  van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan:
  https://policies.google.com/privacy?hl=nl .
  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de
  Website aan Bureau WeL Water en Land te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over
  de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor
  zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bureau WeL Water en Land heeft hier geen
  invloed op.
  Bureau WeL Water en Land heeft Google geen toestemming gegeven om via Bureau WeL Water en Land
  verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
 • GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
  verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar r.ruijtenberg@bureauwel.nl. Bureau WeL Water
  en Land zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 • BEVEILIGEN
  Bureau WeL Water en Land neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende
  maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
  ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bureau WeL Water en Land maakt gebruik van een firewall en
  meest recente versie van Microsoft Windows.
  De website van Bureau WeL Water en Land wordt gehost door Mijn Domein. Zij dragen er zorg voor dat uw
  persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit is onderdeel van hun algemene voorwaarden en
  privacy beleid, zie link.
  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien
  u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bureau WeL Water en Land verzamelde
  persoonsgegevens, neem dan contact met Bureau WeL Water en Land op, via r.ruijtenberg@bureauwel.nl.
  Mocht u uw klacht behouden, dan kunt u dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  Bureau WeL Water en Land is als volgt te bereiken:
  Bureau WeL Water en Land
  Ir. R.E. (Rob) Ruijtenberg (verantwoordelijke persoon)
  Melissestraat 7
  5232 KJ ‘s-Hertogenbosch:
  Telefoon: 06 344 09 173
  E-mailadres: r.ruijtenberg@bureauwel.nl
  Website: www.bureauwel.nl
  Kamer van Koophandel: 17257443
  btw-id NL001786309B72